Tipărire

Concurs - SEF SERVICIU, in cadrul serviciului ,,Intretinere, Situatii de urgenta”

on . Posted in Anunturi

A N U N T !

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale vacante ,

-          SEF SERVICIU, in cadrul serviciului ,,Intretinere, Situatii de urgenta”

 pe perioada nedeterminata , conform art.3, din Legea nr.286/2011 modificata si completata de HG nr.1027/2014,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Titu:

 

CONDITII GENERALE:

Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificata si completata de HG nr.1027/2014.

CONDITII SPECIFICE :

1.studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă 

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3. vechime in specialitatea studiilor – 2 ani

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 10.03.2015, ora 10.00- proba scrisa si in data de 13.03.2015 ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.6 din HG nr.286/2011, modificata si completata de HG nr.1027/2014. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ul www.primariatitu.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane 

 Pentru Bibliografie Click Aici!

 

                                                            PRIMAR,

                                                   TRAIAN NICULAE

 

Tipărire

A N U N T ! Concurs!

on . Posted in Anunturi

 

A N U N T !

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie,

-          INSPECTOR  , clasa I, grad profesional debutant ,in cadrul Biroului PROGRAME CU FINANTARE INTERNATIONALA, ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII SI INTEGRARE EUROPEANA, LICITATII PUBLICE URBANISM,ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 pe perioada nedeterminata , conform art.58, alin 2 din Legea nr.188/1999 actualizata,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Titu, conform prevederilor art.121 din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

CONDITII GENERALE:

Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDITII SPECIFICE :

1.studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă 

2. cunoştinte de operare pe calculator nivel mediu

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 10.03.2015, ora 10.00- proba scrisa si in data de 13.03.2015 ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificata si completata de HG nr.1173/2008. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ul www.primariatitu.ro,pentru.Bibliografie Click Aici!

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane  

 

 

A N U N T !

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie,

-          Politist local  , clasa III, grad profesional  superior- POLITIA LOCALA

 pe perioada nedeterminata , conform art.58, alin 2 din Legea nr.188/1999 actualizata,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Titu, conform prevederilor art.121 din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

CONDITII GENERALE:

Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDITII SPECIFICE :

1.studii  liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3. vechime in specialitatea studiilor – 9 ani

4. Avi psihologic - apt port arma

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 10.03.2015, ora 10.00- proba scrisa si in data de 13.03.2015 ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificata si completata de HG nr.1173/2008. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ul www.primariatitu.ro,pentru.Bibliografie Click Aici!

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane   

 

Tipărire

Anunțuri concesiune și închiriere

on . Posted in Anunturi

                                                                        Anunț concesiune

         În conformitate cu prevederile art. 10, art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit. b), art.123 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale  republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Titu cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.1, judeţul Dâmbovița,  cod fiscal  4402590, telefon 0245651095,  fax  0245/651097, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., concesionează prin licitaţie publică imobilul compus din clădire în suprafaţă de 320 mp  şi teren aferent în suprafaţă de 4250 mp, bun ce aparţine domeniului privat al Oraşului Titu, situat în Oraşul Titu, str. Mihai Viteazul  nr.68, pentru desfăşurarea de  servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice din oraşul Titu şi  afara oraşului.

      Prețul de pornire al licitaţiei este de 0,508 euro/mp, respectiv 0,48 euro/mp lună pentru construcţie  şi  0,028 euro/mp/ lună.

      Durata concesionării este de 25 ani, aceasta putând fi prelungită cu jumătate din durata iniţială, prin acordul părţilor.  

Licitaţia se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2015,  orele 11.00  şi va avea loc la sediul Primăriei Titu, din  

str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.1,  judeţul Dâmbovița.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice și Investiţii.

 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12 ianuarie 2015, ora 1400.

 Informaţii privind ofertele: va fi declarat câştigător ofertantul care oferă preţul cel mai mare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

 Data limită de depunere a ofertelor: 15 ianuarie 2015,  ora 10.00. Ofertele trebuie depuse la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  1 exemplar.

 Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente  în soluţionarea litigiilor apărute şi   termenele pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr.3, jud. Dâmboviţa, telefon 0245/612.344,  0245/613.144;  fax 0245/ 611.893;  e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

La licitaţie vor participa minim 3 ofertanţi.  În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitaţie publică în termen de minim 25 zile. 

  Dacă nici la a doua licitaţie nu vor participa minim 3 ofertanţi, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitaţie,  prin negociere directă cu ofertantul participant.

 

                                                                         Anunț concesiune

       În conformitate cu prevederile art.10,  art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), art.123 alin.1 şi 2 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice     locale republicată  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Titu cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.1,  judeţul Dâmbovița,  cod fiscal  4402590,  telefon  0245/651.095,  fax  0245/651.097, e-mail  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,  concesionează prin licitaţie publică imobilul teren în suprafaţă de 61 mp,  bun ce aparţine     domeniului privat al Oraşului Titu,  situat în  str. Gării  nr.37A,  pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,147 euro/ mp/ lună.

Durata concesionării este de 15 ani, aceasta putând fi prelungită cu jumătate din durata iniţială, prin acordul părţilor.

Licitaţia se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2015,  orele 12.00  şi va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Titu,  din str. Pictor Nicolae Grigorescu  nr.1,  judeţul Dâmbovița.  

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12 ianuarie 2015,  ora 14.00.

Informaţii privind ofertele: va fi declarat câştigător  ofertantul care oferă preţul cel mai mare  şi  îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

Data limită de depunere a ofertelor: 15 ianuarie 2015,  orele 10.00.

Ofertele trebuie depuse la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa,  telefon 0245/612.344, 0245/613.144;  fax 0245/ 611.893; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 La licitaţie vor participa minim 3 ofertanţi.  În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitaţie publică în termen de minim 25 zile.  

  Dacă nici la a doua licitaţie nu vor participa minim 3 ofertanţi, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitaţie, prin negociere directă cu ofertantul participant.

 

 

 

 

                                                                                   Anunț închiriere

        În conformitate cu prevederile art.10, art.36alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), art.123 alin.1 şi2 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice   locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Titu organizează în data de 15 ianuarie 2015,  orele 13.00, licitaţie publică pentru închirierea spaţiului  cabinet medical  în suprafaţă de 14,70 m.p,  situat în incinta Policlinicii Titu,  parter,  str. Pictor Nicolae Grigorescu  nr.15,  bun ce aparţine domeniului public al oraşului Titu,în vederea desfăşurării de   activităţi medicale /activităţi medicale conexe.

      Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1,25 euro/mp/ lună.

      Închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani. 

      Procurarea documentaţiei de licitaţie se va procura de la Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii din   cadrul Primăriei Titu.   

    Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12 ianuarie  2015,  ora 14.00.

    Data limită pentru  depunerea ofertelor este 15 ianuarie 2015,  ora 10.00.

     Locul de depunere al ofertelor:  Registratura Primăriei Titu,  la parter.  

      Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Titu,în data de15 ianuarie 2015,ora 13.00.

      Denumirea, adresa, nr. de telefon, fax şi /sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele   pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr.3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/612.344, 0245/613.144; 

       fax 0245/611.893; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

       Informaţii suplimentare  la  tel. 0245/ 651.095,  fax 0245/ 651.097,  e-mail  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Tipărire

Distribuire pachete cu alimente destinate persoanelor aflate în situații de risc social

on . Posted in Anunturi

       Distribuirea pachetelor  cu alimente oferite din  fondurile bugetului  local,  către categoriile de          persoane aflate în situaţii de risc social  din oraşul Titu,  se va efectua în perioada15 - 19 decembrie 2014.

         Produsele se vor distribui către beneficiarii aparţinînd următoarelor categorii cele maidefavorizate, respectiv:

-            persoane cu handicap, grav şi accentuat;

-            pensionarii cu venituri cumulate până la 750 lei/ lună;

-            persoane beneficiare de venitul minim garantat,  conform Legii 416/ 2001.

          Distribuirea acestor produse se va face titularului, în baza cărţii de identitate, prezentate  în original,  la  Centrul  pentru Tineret,  situat în  oraşul Titu, strada  Gării  nr.11,   judeţul Dâmboviţa  și se va face  zilnic,  între orele  830-1500.

  Consultarea  tabelelor cu persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare  se poate face la sediul Primăriei Titu, Compartimentul Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială,   precum  şi la  centrul de distribuire.

  Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la nr. de telefon  0245/651.095.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates