Plimbare virtuala Orasul Titu

Tipărire

A N U N Ţ ! pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19

on . Posted in Anunturi

A N U N Ţ ! 

privind organizarea licitaţiei publice pentru  închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19 situat în Piaţa Complex Modern Titu, 

în data de  16 iulie 2015, orele 11.00

 

      Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 68/2015, licitaţia publică pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19, în suprafaţă de 18.84 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ, prestări servicii.

      Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 8,2 euro/mp/luna.

      Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

      Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

      Ofertele vor fi depuse până la data de 16 iulie 2015, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

      Licitaţia va avea locîn data de 16 iulie 2015, orele 11,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

 

      Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Tipărire

Concurs ocupare functii vacante

on . Posted in Anunturi

 

                                               

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale   vacante   pe perioadă determinată, din cadrul aparatului de specialitate al  primarului oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa”.

- Inspector de specialitate IA- Compartimentul relaţii cu publicul,  secretariat, arhivă

       -Referent  IA  , compartimentul Contabilitate

Conditii generale  pentru - Inspector de specialitate IA

1. studii superioare, finalizate cu diplomă de licenţă.

      2. vechime - 9 ani

      Conditii generale  pentru - Referent  IA 

       1. studii liceale,  finalizate cu diplomă de bacalaureat.

     2. vechime - 9 ani.

            Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţta, în data de 15.07.  2015, ora 10- proba scrisă.

            Interviul va avea loc in data de 17.07.2015.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute  la art.6 din HG  nr.286/2011 .

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane şi la telefon 0245.651095, int.17, Viorica Bucur.

Numarul de fax de la care a fost transmis anuntul este 0245/651097.

 

 

 

Tipărire

Concurs de recrutare

on . Posted in Anunturi

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale   vacante   pe perioada determinata de 6 luni, din cadrul aparatului de specialitate al  primarului oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa”.

-Referent  IA  , Casa de cultură

Condiţii generale:

  1. studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

  2. vechime - 9 ani

            Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţta, în data de 07.07.  2015, ora 10- proba scrisă.

            Interviul va avea loc in data de 09.07.2015.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute  la art.6 din HG  nr.286/2011 .

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

 

Compartimentul Resurse Umane şi la telefon 0245.651095, int.17.

Tipărire

Anunt pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19

on . Posted in Anunturi

A N U N Ţ ! 

privind organizarea licitaţiei publice pentru  închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19

 situat în Piaţa Complex Modern Titu, în data de  26 iunie 2015, orele 10.00

 

 

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 68/2015, licitaţia publică pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19, în suprafaţă de 18.84 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ, prestări servicii.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 8,2 euro/mp/luna.

Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Ofertele vor fi depuse până la data de 26 iunie 2015, orele 09.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 26 iunie 2015, orele 10,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Anunţul  privind  organizarea  licitaţiei  a fost  transmis  spre  publicare în data de 10.06.2015.

 

 

PRIMAR,

TRAIAN NICULAE

Tipărire

În atenția crescătorilor de albine!!!

on . Posted in Anunturi

Într-o singură zi din  perioada 11 - 13 iunie 2015, în intervalul orar  5.30 - 10.30,  va avea loc o acțiune de dezinsecție  aviochimică  (combatere a dăunătorilor, insecte de disconfort  -  țânțari,  muște,  omizi,  gândaci)  pe arealul orașului Titu,  începând cu prima zi a perioadei,  în funcție de condițiile meteorologice.

Dacă vremea este nefavorabilă aplicării tratamentului în prima zi,  acesta se amână pentru următoarea zi propice.

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates