Plimbare virtuala Orasul Titu

Tipărire

A N U N Ţ ! privind închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19 situat în Piaţa Complex Modern Titu

on . Posted in Anunturi

A N U N Ţ !

privind închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19 situat în Piaţa Complex Modern Titu,

prin negociere directa, în data de  31 iulie 2015, orele 10.00

 

     Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 68/2015, procedura de negociere directa pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19, în suprafaţă de 18.84 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Tituaparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ, prestări servicii.

     Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte negocierea directa este de 8,2 euro/mp/luna.

     Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

     Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

     Ofertele vor fi depuse până la data de 31 iulie 2015, orele 9.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

     Negocierea directa va avea loc în data de 31iulie 2015, orele 10,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

     Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

Tipărire

Anunt licitatie spatii comerciale!

on . Posted in Anunturi

 

A N U N Ţ ! 

privind organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru  închirierea Spaţiului Comercial Nr. 15

situat în Piaţa Complex Modern Titu, în data de  29 iulie 2015, orele 13.00

 

 

   Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 79/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 15, în suprafaţă de 17,85 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ, prestări servicii.

        Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 7,30 euro/mp/luna.

        Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

        Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

        Ofertele vor fi depuse până la data de 29 iulie 2015, orele 11.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

        Licitaţia va avea locîn data de 29 iulie 2015, orele 13,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

     Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

 

 

A N U N Ţ ! 

privind organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru  închirierea unor spaţii – cabinete medicale,

 situate în incinta Policlinicii Titu, în data de  29 iulie 2015, orele 14.00

 

       Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr. 15, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi medicale şi activităţi medicale conexe:

·      Cabinet 5 (5.1 -5.2.) parter, în suprafaţă totală de 29,40 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Oftalmologie;

·      Cabinet 6, parter, în suprafaţă totală de 15,90 mp, cu destinaţie Cabinet Cardiologie;

·      Cabinet 7, parter, în suprafaţă totală de 9,21 mp, cu destinaţie Cabinet Urologie;

·      Cabinet 2, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Medicină Internă;

·      Cabinet 3, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Diabetologie;

·      Cabinet 4 (4- 5), etaj, în suprafaţă totală de 24,95 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Ecografie Generală, Acupunctură;

·      Cabinet 6, etaj, în suprafaţă totală de 14,70 mp, cu destinaţie Cabinet Psihologie.

     Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 1,25 euro/mp/luna.

     Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

     Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

     Ofertele vor fi depuse până la data de 29 iulie 2015, orele 11.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

     Licitaţia va avea locîn data de 29 iulie 2015, orele 14,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

 

     Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Tipărire

Concurs angajare muncitori necalificati

on . Posted in Anunturi

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă determinată, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa”.

- muncitor necalificat, SERVICIUL INTRETINERE LOCALA , SITUATII DE URGENTA     

Conditii generale  

1. studii medii

 Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, în data de 10.08. 2015, ora 10- proba scrisă.

 Interviul va avea loc in data de 12.08.2015.

 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011 .

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane şi la telefon 0245.651095, int.17, Viorica Bucur.

Numarul de fax de la care a fost transmis anuntul este 0245/651097.

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates