Plimbare virtuala Orasul Titu

Tipărire

comunicat rusalii

on . Posted in Anunturi

"Cu ocazia sărbătorii  Rusaliilor,  în perioada 26 - 29 mai 2015, la inițiativa Primarului  Traian NICULAE  și cu acordul Consiliului Local Titu,  Primăria Titu  va adistribui  pachete cu alimente de bază  următoarelor categorii de persoane,  cu domiciliul în orașul Titu:

-  pensionarii  cu un venit lunar de până la 950 lei;
-  persoanele cu handicap grav şi accentuat;
-  beneficiarii de ajutor social,  prin Legea 416/ 2001 privind  venitul minim garantat;

-  persoanele cu vârsta de peste 65 de ani,  fără venituri.

        Pachetele se vor distribui la Centrul pentru Tineret situat pe strada Gării,  zilnic  în perioada 26 - 29 mai,  între orele 800-1500,   pe baza actului de identitate."

Tipărire

Comunicatul Consiliului Local Titu privind schimbarea viceprimarului orasului Titu

on . Posted in Anunturi

Comunicatul Consiliului Local Titu privind schimbarea viceprimarului orasului Titu

Astazi, 30.04.2015, a avut loc sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local Titu, sedinta care a avut inscris pe ordinea de zi si proiectul de hotarire privind schimbarea viceprimarului orasului Titu, domnul Oprea Vlad, proiect de hotarire care a fost adoptat cu 15 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva". 

Hotarârea adoptata de Consiliul Local Titu reprezinta actul de vointa al reprezentantilor alesi de dumneavoastra in urma alegerilor locale din iunie 2012.

Pentru solutionarea deplina ,in interesul colectivitatii locale , a treburilor publice s-a apreciat necesar luarea masurii de schimbare a viceprimarului Vlad Oprea. Trebuie inteles ca nu vorbim de un om, vorbim de o demnitate publica functia de viceprimar al unui oras, functie care obliga la responsabilitati multiple :seriozitate, spirit de echipa si o conduita adecvata. 

In acceptiunea Consiliului Local Titu interesul colectivitatii locale primeaza interesului politic, iar, pentru autoritatea publica locala Titu prioritar este indeplinirea programului asumat si satisfacerea interesului general. Intr-o comunitate ca a noastra schimbarea viceprimarului trebuie privita ca o evolutie normala, democratica, fara razbunari politice sau interese personale.

Hotarirea Consiliului Local Titu de schimbare a viceprimarului orasului Titu , dl.Oprea Vlad, va avea consecintele crearii unui climat favorabil , atit in interiorul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, cit si in relatia cu institutiile, cu cetatenii. 

Avem convingerea ca schimbarea viceprimarului orasului Titu reprezinta o libertate absoluta a Consiliului Local Titu, libertate pe care legiuitorul a acordat-o, astfel incit sa fie inlaturata banuiala unui eventual abuz de putere.

Actiunile denigratoare prezente si eventual viitoare sunt nereale, subiective si nu fac decit sa contribuie la crearea unui climat de neincredere in Primarul orasului Titu si Consiliul Local Titu precum si la o grava dezinformare a opiniei publice . 

Este adevarat ca orasul Titu, in perioada parcursa a acestui mandat, a cunoscut multe realizari, realizari posibile datorita unei coordonari responsabila din partea Primarului Orasului Titu , sustinut de aparatul sau de specialitate si alaturi de Consiliul Local Titu. Aceste realizari nu pot fi atribuite unei singure persoane, dl.Vlad Oprea, persoana care si-a asumat toate meritele denaturind adevarul, cu orice ocazie.

 

Primarul orasului Titu, Consiliul Local al orasului Titu asigura si pe aceasta cale ca vor da curs tuturor activitatilor care vor conduce la realizarea obiectivelor din programele asumate.

Tipărire

Reluare licitatii

on . Posted in Anunturi

A N U  N Ţ!*

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL TITU, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, judeţul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 22,20 m.p., situat în Piaţa Complex Modern, oraş Titu, jud. Dâmboviţa, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ şi prestări servicii. Preţul minim de pornire al licitaţiei publice deschise este de 0,465 euro/mp/ lună. Durata concesiunii este de 10 ani.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii din cadrul Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, judeţul Dâmboviţa.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/04/2015, orele 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05/05/2015, orele 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06/05/2015, orele 11.00, în Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Titu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.04/2015.

* repetare licitatie

 

 

ANUNŢ   PUBLICITAR*

 

În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b), art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi H.C.L. Titu nr. 129/2014, Consiliul Local al Oraşului Titu cu sediul în oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., concesionează prin licitaţie publică imobilul compus din clădire în suprafaţă de 320 mp şi teren aferent în suprafaţă de 4250 mp, bunuri ce aparţin domeniului privat al Oraşului Titu, situate în Oraşul Titu, str. Mihai Viteazul, nr. 68, pentru desfăşurarea de servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice din oraşul Titu şi afara oraşului.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,48 euro/mp/lună pentru construcţie şi de 0,028 euro/mp/lună pentru teren.

Durata concesionării este de 25 ani.

Licitaţia se va desfăşura în data de 06.05.2015, orele 12.00, şi va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Titu, din str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dambovita.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2015, ora 14.00.

Informaţii privind ofertele: Va fi declarat câştigător ofertantul care oferă preţul cel mai mare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

Data limită de depunere a ofertelor: 05.05.2015, orele 15.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

* repetare licitatie

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates