Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

Tipărire

BIBLIOGRAFIE REFERENT, clasa III, grad profesional SUPERIOR – Compartimentul Contabilitate

on .

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de REFERENT, clasa III,  grad profesional SUPERIOR  –  Compartimentul Contabilitate

1. Legea nr.82/ 1991  a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ordinul nr.1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordinul nr.1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

4. Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi organizarea, evidenţa şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr.273/ 2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.\

6. Legea nr.188/ 1999 privind  statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr.7/ 2004 privind  Condul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

9. Ordinul M.F. nr. 2861/ 2005 privind inventarierea patrimoniului.

10. Decretul nr.209/ 1976 privind regulamentul operațiunilor de casă.

11. Legea nr.500/ 2002 privind finanțele publice.

12. Legea nr.356/ 2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

13. Ordinul  nr.2011/ 2013 pentru modificarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în Anexa  nr.1b)  la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1801/ 1995.

14. Ordinul 2005/ 2013 pentru aprobarea instrucțiunilor privind completarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1801/ 1995.

Tipărire

Concurs 23 sept. 2014

on .

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  functiei publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.17 din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

- REFERENT  , clasa III, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului  contabilitate

CONDITII SPECIFICE :

1.studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3 vechime în specialitatea studiilor- 9 ani

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 23.09.2014, ora 10.00- proba scrisa si in data de 25.09.2014, ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificata si completata de HG nr.1173/2008. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ulwww.primariatitu.ro

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane.

Tipărire

Rezultat probă scrisă Referent cl. III Contabilitate

on .

  REZULTATUL FINAL la proba scrisă
pentru postul de Referent Clasa III, grad profesional superior,
în cadrul Compartimentului Contabilitate

Nr.
crt.  Numele și prenumele concurentului     Punctaj total       Rezultat final
1.          NEACȘU  Victoria                              92                    ADMIS
 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates