ASEZAREA ORASULUI TITU


harta_mica_1Oraşul Titu este situat în partea de sud a ţării şi a judeţului Dâmboviţa, la intersecţia paralelei 440 40’ latitudine nordică cu meridianul 25035’, aproximativ la 50 km NV de capitala ţării, ceea ce corespunde unei poziţii central-nordice în cadrul Câmpiei Române şi unei amplasări aproape mediane între localităţile Bucureşti – Piteşti – Târgovişte, în mijlocul unei câmpii mănoase ce-i poartă numele, cunoscut nod feroviar şi punct de concurenţă pentru importante drumuri naţionale ori judeţene (DN 7, DJ 700 etc.).
Suprafaţa administrativă a oraşului este de 4.251 ha din care intravilan 923 ha. Titu are în componenţa sa cartierele: Titu-Târg, Titu-Gară, Mereni, Sălcuţa, Fusea, Hagioaica, Plop.
Ca aspect exterior, câmpia Titului este similară unui plan neted, dar uşor înclinat pe direcţia NV-SE, are o altitudine medie de 150 m deasupra nivelului mării şi o fragmentare destul de redusă a reliefului care e lipsit de forme majore.


Teritoriul administrativ al oraşului se învecinează cu următoarele localităţi:
-    Nord – comuna Produleşti şi comuna Braniştea;
-    Sud   – comuna Odobeşti şi comuna Potlogi;
-    Est    – comuna Conţeşti şi comuna Lunguleţu;
-    Vest  – comuna Costeşti – Vale.


harta_mica_2Oraşul Titu este nod feroviar prin liniile ferate Bucureşti – Piteşti 
şi Titu – Târgovişte şi punct de concurenţă pentru importante drumuri naţionale
ori judeţene:
-    DN 7   – Bucureşti – Piteşti;
-    DJ 701 – Dobra – Braniştea – Titu;
-    DC 62 – Braniştea – Titu-Târg – Titu-Gară;
-    DC 42 – Boteni – Sălcuţa;
-    DC 69 – Costeşti-Vale – Fusea;
Titu are o reţea deasă de străzi, drumuri vicinale şi de exploatare.

Orasul Titu, situat în câmpia omonimă, pe stânga văii Şuţa, la 32 km sud de municipiul Targoviste, are urmatoarele obiective turistice:

-       - Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1836) din satul Plopu

-       - Biserica din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” – Cornetu (secolul al XVIII-lea) din satul Sălcuţa.


POPULATIE


La primul recensământ din 1831 s-au înregistrat 109 familii. 

La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistrate 10.226 persoane, după cum urmează:
-    Titu    = 7.343 persoane;
-    Sălcuţa     = 1.226 persoane;
-    Plop    =   673 persoane; 
-    Hagioaica     =   374 persoane;
-    Fusea            =   610 persoane;

După vârstă:
-      0 – 20 ani          = 3.046 persoane;
-    20 – 24 ani          = 1.059 persoane;                  
-    24 – 60 ani      = 4.697 persoane;
-    60 – 79 ani          = 1.299 persoane;
-    peste 85 de ani = 125 persoane.
Din punct de vedere etnic, populaţia oraşului are următoarea structură:
-    români     = 10.087
-    maghiari    = 9; 
-    germani    = 2;
-    rromi     = 127;
-    lipoveni     = 1.

 


logo_oras