a

facebook primaria titu

Cereri și formulare tip

titu

Cerere


Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

titu

Cerere


Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

titu

Cerere


Cerere pentru ordinul prefectului

titu

Declarație


DECLARATIE pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport